ta grep om eget liv - selvutvikling

Ta grep om din egen lykke

Øystein Kalseth Arkiv, Blogg, Selvutvikling Leave a Comment

Har du lyst til å utvikle deg? Selvfølgelig sier de fleste jeg spør. Det er menneskets natur å stadig utvikle seg. Likevel føler de fleste voksne at deres utvikling har stagnert. Det skjer ikke så mye som de ønsker når det kommer til helse, relasjoner, eller jobben! Min erfaring er at forklaringen på at mange mennesker opplever og føler det på denne måten er at mange ikke skjønner at vi må bevisst arbeide med vår personlige utvikling. Vi tror det vil komme til oss automatisk og med dette tankesetter er det mange fallgruver. 1 ) Vi velger å ikke utsette oss for den risiko som vi muligens tror vil være til stede gjennom personlig utvikling, men går heller rundt og føler på utlifredshet og misnøye . 2 ) Vi velger å bli et offer for omstendighetene når vi tillater oss å passivt bli påvirket og formet av hva som skjer. Vi skylder våre svakheter på andre mennesker. Det er alltid noen andres feil at jeg føler som jeg føler, eller har det som jeg har det. 3 ) Frykten for å mislykkes er ofte større enn motet til å lykkes . Du må selv ta kommandoen og bestemme deg for …