Personlig Coaching

Personlig coaching er et virkningsfullt partnerskap, som kan hjelpe deg i å løse dine problemer, realisere dine ønsker og få mere kvalitet i dit liv. Det er en vei til å gjenoppdage din styrke og dine mangfoldige ressurser.

Personlig coaching er en blid og effektiv metode til, å skape selvinnsikt og til, å bryte og erstatte uhensiktsmessige atferdsmønstre. Coaching prosessens sterke fokus på dine beviste og ubeviste ressurser gjør den til en særdeles velegnet metode til å skape positive resultater og forandringer i hverdagen.

Typiske coaching tema kan være:

Personlig Coaching kan anvendes både ved personlige og arbeidsmessige utfordringer eller problemer. F.eks. kan coaching anvendes:

  • Når du ønsker å bli enda bedre til det, du er god til.
  • Når du mangler retning og fokus i tilværelsen
  • Når du føler deg stresset og utbrent.
  • Når du har en krise og har vanskeligheter ved å ha oversikt over hverdagen.
  • Når du ønsker å endre ting i viktige livs områder, f.eks. jobb, forhold, familie.
  • Når du ønsker å skape større selvinnsikt og oppnå større livskvalitet.

Generelt kan det sies, at personlig coaching både kan være en metode til å hjelpe mennesker til å bli ”verdensmestre” og en metode til at hjelpe mennesker ut av dype personlige kriser. Det som kjennetegner personer, som velger personlig coaching er, at de ønsker at ta eierskap over deres utfordring eller problem. Sagt med andre ord er coaching for deg, som ønsker hjelp til selv å kunne løse problemet eller utfordringen.

Elementer i coachingprosessen

Som utgangspunkt arbeider jeg ikke ut fra noen fast prosedyre, men tar i stedet utgangspunkt i den situasjon, som du står i her og nå. Avhengig av din situasjon velger og anvender jeg verktøy og metoder ut fra relevant psykologisk- og coaching-teori.

En personlig coaching seanse kan f.eks. inneholde elementer som: mål- og verdiavklaring, personlighets test, teori, refleksjon over den siste tids hendelser og evaluering av en eventuell ”utfordring”. «Utfordringen» er en slags hjemmeoppgave, som tar utgangspunkt i din aktuelle situasjon og som blir en fast del av et coaching forløp, om du ønsker det. «Utfordringene» utformes i fellesskap fra gang til gang, så de på en sund måte utfordrer dine grenser og derved medvirker til å skape større personlig utfoldelsemulighet og handlingsfrihet.

Mitt fokus som coach er at motivere deg til at tro på deg selv og til å anvende dine evner til at nå, det du ønsker. Det er mitt mål å få deg til at se nye muligheter og skape forandringer, som samtidig tar hensyn til deg som et helt menneske.

”Forestill deg et menneske, som lytter, ikke kun
til dine ord, men også til det, som ligger bak dem.
Som lytter til det du uttrykker imellom linjene.
Som fornemmer nyansene i din stemme,
i dine følelser, i din energi.
Som er opptatt av å ta imot alt hva du uttrykker.
Et menneske, som lytter til det beste i deg,
også når du ikke hører det i deg selv.”

(kilde: Laura Whitworth)

Ta gjerne kontakt på telefon 45 20 97 70 for en uforpliktende prøvesamtale eller benytt vårt kontaktskjema for å avtale en coachingtime idag.