Hva er Coaching?

Øystein Kalseth Arkiv, Coaching

Coaching handler om å få ut det beste hos mennesker. Coaching er en relasjon med fokus på å få klienten til å handle for å realisere sin visjon, sine mål og ønsker. Det skjer gjennom dialog hvor kunden som mottar coaching hjelpes til å stille seg selv de riktige spørsmål og finne sine egne svar. Coachen benytter spørreteknikker for å sette i gang en prosess hvor klienten blir mer oppmerksom på seg selv. På den måten bygger coachen opp klientens bevissthetsnivå og ansvarsnivå. Gjennom coaching prosessen hjelpes klienten til å definere og oppnå både profesjonelle og personlige mål raskere og enklere enn ellers. Mennesker har en tendens til å tenke og handle på samme måte som vi alltid har gjort. Vi gjør dette helt automatisk, uten at vi er klar over det. Vi har et såkalt automatisk handlingsmønster. Den viktigste oppgaven til en coach er å hjelpe kunden til å bryte denne vanetenkningen og å åpne øynene for nye muligheter. I en omskiftelig verden vil endringskompetanse og selvinnsikt være viktige faktorer som kan være avgjørende for å lykkes uansett hvor du befinner deg i samfunnet. Gjennom en prosess som går over tid vil man på en konstruktiv måte bli bedre …