10 veier til et lykkelig liv

Øystein Kalseth Blogg, Livsstil, Selvutvikling Leave a Comment

Lykkelige mennesker lever lengre, er generelt mindre syk og ser muligheter der andre ser problemer. Lykkelige mennesker er aktive, har nære relasjoner, er oppmerksomme, lærer seg nye ting og gjør gode gjerninger. Alle kan øke sin egen grad av lykke ved å være seg bevisst på egne tanker og følelser, og hvordan man håndterer situasjoner i dagliglivet. Følg veien til et lykkeligere liv ved å følge de 10 levereglene.   10 veier til et lykkelig liv 1. Lev i nuet Ikke bruk tid og energi på å dvele over det som har skjedd tidligere i livet, over ting som har gått galt eller ting du har feilet i. Bruk heller ikke for mye tid og energi på å idealisere en fremtid som enda ikke eksisterer. Lykkelige mennesker lever i nuet, her og nå, og bekymrer seg ikke over ting som enda ikke har skjedd eller bruker energi på å dvele ved fortiden. 2. Vær optimistisk Bruk tid og energi på ting du har kontroll over. Har du ikke kontroll må du endre strategi for å gjenvinne denne. Husk når du befinner deg i en vanskelig situasjon vil den alltid gå over før eller siden. Sorter dine tanker og følelser slik at …

Hva er Coaching?

Øystein Kalseth Arkiv, Coaching

Coaching handler om å få ut det beste hos mennesker. Coaching er en relasjon med fokus på å få klienten til å handle for å realisere sin visjon, sine mål og ønsker. Det skjer gjennom dialog hvor kunden som mottar coaching hjelpes til å stille seg selv de riktige spørsmål og finne sine egne svar. Coachen benytter spørreteknikker for å sette i gang en prosess hvor klienten blir mer oppmerksom på seg selv. På den måten bygger coachen opp klientens bevissthetsnivå og ansvarsnivå. Gjennom coaching prosessen hjelpes klienten til å definere og oppnå både profesjonelle og personlige mål raskere og enklere enn ellers. Mennesker har en tendens til å tenke og handle på samme måte som vi alltid har gjort. Vi gjør dette helt automatisk, uten at vi er klar over det. Vi har et såkalt automatisk handlingsmønster. Den viktigste oppgaven til en coach er å hjelpe kunden til å bryte denne vanetenkningen og å åpne øynene for nye muligheter. I en omskiftelig verden vil endringskompetanse og selvinnsikt være viktige faktorer som kan være avgjørende for å lykkes uansett hvor du befinner deg i samfunnet. Gjennom en prosess som går over tid vil man på en konstruktiv måte bli bedre …