potensial

Du har ubegrenset potensial!

Øystein Kalseth Arkiv, Blogg, Livsstil, Selvutvikling Leave a Comment

Du har ubegrenset potensial! Alle mennesker er født med et ubegrenset potensial på sine egne meritter.  Alle mennesker er født med ett hundre prosent potensial. Det betyr at du ikke kan utvikle ditt potensial mer fordi det er allerede ett hundre prosent, men du kan utvikle dine ferdigheter slik at du utnytte og bruke mer av ditt fulle potensial. Siden vi alle er født med vår unike DNA-kode, møter vi verden med store muligheter til å utvikle vår kompetanse og talenter gjennom miljø og trening. Mye avhenger også av de aktive valgene vi velger å gjøre. Noen velger å synes synd på seg selv, legge skylden på andre, finne unnskyldninger og bortforklaringer – og til slutt blir et offer. Andre tar ansvar for egen utvikling og innse at livet er fullt av muligheter. Når vi er små barn, velger vi ikke alltid selv, så vi er styrt av de voksne, som raskt forteller oss hva som er mulig og umulig. Vi påvirkes og «arver» i stor grad deres programmerte mentale programmer i våre hjerne og nervesystem. Dette betyr at vi i ung alder har fått noen gode ting med oss, men samtidig har vi fått med oss omverdenens begrensende overbevisninger og tro på hva som …