potensial

Du har ubegrenset potensial!

Øystein Kalseth Arkiv, Blogg, Livsstil, Selvutvikling Leave a Comment

Du har ubegrenset potensial!

Alle mennesker er født med et ubegrenset potensial på sine egne meritter.  Alle mennesker er født med ett hundre prosent potensial.

Det betyr at du ikke kan utvikle ditt potensial mer fordi det er allerede ett hundre prosent, men du kan utvikle dine ferdigheter slik at du utnytte og bruke mer av ditt fulle potensial. Siden vi alle er født med vår unike DNA-kode, møter vi verden med store muligheter til å utvikle vår kompetanse og talenter gjennom miljø og trening.

Mye avhenger også av de aktive valgene vi velger å gjøre. Noen velger å synes synd på seg selv, legge skylden på andre, finne unnskyldninger og bortforklaringer – og til slutt blir et offer. Andre tar ansvar for egen utvikling og innse at livet er fullt av muligheter.

Når vi er små barn, velger vi ikke alltid selv, så vi er styrt av de voksne, som raskt forteller oss hva som er mulig og umulig. Vi påvirkes og «arver» i stor grad deres programmerte mentale programmer i våre hjerne og nervesystem.

Dette betyr at vi i ung alder har fått noen gode ting med oss, men samtidig har vi fått med oss omverdenens begrensende overbevisninger og tro på hva som er mulig å gjøre eller ikke. I ung alder sier barn oftere «Jeg kan!» Men hva hender senere? Vi er påvirkes, preges og omdefineres av ulike miljøer som vi vokser opp og lever i, som til slutt påvirker oss så mye at det føles mer normalt og behagelig å si «Jeg kan ikke»!

Men her har du muligheten til å velge, hvis du har interesse av å ville bli deg mer bevisst hvilke faktorer og mekanismer som faktisk bestemmer din skjebne!

Du tar tusenvis av avgjørelser hver dag, de fleste ubevisste, du bare utfører dem. Men hva om du kunne begynne å ta mer bevisste beslutninger og valg som peker i en mer positiv og ønskelig retning? Hva ville det bety for livet ditt?

Ingen andre enn du er ansvarlig for dine valg i livet, noe som betyr at du kan velge den tilnærmingen som enten hjelper deg til ditt mål eller som stadig skuffer deg!

Velg å ønske hver dag, si mer JA enn nei, prøv denne tilnærmingen og se hva som skjer i livet ditt. Det betyr ikke at du alltid må velge å si JA til alt og alle. Men hvis du velger å være mer positive og si JA til ting, og være klar over de valgene du gjør, kommer du garantert til å skape nye muligheter og oppdagelser i livet ditt.

For hva er det motsatte? Det er å si nei og velge å ikke ønske! Hvor gøy høres det ut?

Utvikle din evne til daglig å tørre å si mer JA enn nei, og derigjennom skape ett sunnere, rikere og morsommere liv ved å la dine aktive valg og handlinger peke i en mer positiv retning!

Gå fra idé til handling og våg å tro på deg selv og at alt er mulig. Dersom du ikke lykkes den første gangen, prøv på nytt! Om det fremdeles ikke går, så prøv igjen og igjen og igjen og igjen! 
Gi aldri opp dine mål og dine drømmer – hvis du virkelig vet hva du ønsker innerst i sjelen – må du kanskje endre litt på veien før du når ditt mål. Om det etter stadige forsøk enda ikke går, kan det være at det ikke var meningen denne gangen. Derfor trenger du aldri føle deg mislykket, men heller tenke at du opplever ny lærdom og erfaringer. Med denne tilnærmingen blir garantert livet ditt enklere og mer morsomt å leve!

Prøve, teste og ha det gøy! Livet er nå! Lev det!