ta grep om eget liv - selvutvikling

Ta grep om din egen lykke

Øystein Kalseth Arkiv, Blogg, Selvutvikling Leave a Comment

Har du lyst til å utvikle deg? Selvfølgelig sier de fleste jeg spør.
Det er menneskets natur å stadig utvikle seg. Likevel føler de fleste voksne at deres utvikling har stagnert. Det skjer ikke så mye som de ønsker når det kommer til helse, relasjoner, eller jobben!

Min erfaring er at forklaringen på at mange mennesker opplever og føler det på denne måten er at mange ikke skjønner at vi må bevisst arbeide med vår personlige utvikling. Vi tror det vil komme til oss automatisk og med dette tankesetter er det mange fallgruver.

1 ) Vi velger å ikke utsette oss for den risiko som vi muligens tror vil være til stede gjennom personlig utvikling, men går heller rundt og føler på utlifredshet og misnøye .

2 ) Vi velger å bli et offer for omstendighetene når vi tillater oss å passivt bli påvirket og formet av hva som skjer. Vi skylder våre svakheter på andre mennesker. Det er alltid noen andres feil at jeg føler som jeg føler, eller har det som jeg har det.

3 ) Frykten for å mislykkes er ofte større enn motet til å lykkes .

Du må selv ta kommandoen og bestemme deg for hva du egentlig vil med livet ditt. Du kan gjøre dette ved å bli mer bevisst på hvor mye av dine tanker og følelser som hver dag kontrollerer og påvirker livet ditt. Du kan trene mentalt og bli en mester i å kontrollere dine tanker, bilder og følelser på en mer positiv og bestemt retning. Den mentale treningen og indre styrke er minst like viktig som din fysiske evner. Enda er det få av oss som har innsikt i hvordan man kan komme i kontakt med de grunnleggende mentale ferdigheter.

Ingen er født ferdig utviklet. Mens vi aktivt tar del i vår kroppslige utvikling, overlater vi ofte vår mentale kapasitet til å utvikle seg slik den selv ønsker. All forskning som er gjort frem til nå, har vist at det er en rekke gjentagende mekanismer som styrer og påvirker helse og suksess.

1 ) Et godt selvbilde og tillit til sin egen evne.
2 ) Den indre motivasjon og pågangsmot, og hvilke mål man setter opp.
3 ) En positiv tilnærming til livet der tolkningen av hva som skjer er helt avgjørende.
4 ) En emosjonell stabilitet der man har et indre klima av følelser som rolig, sikker og trygg.

Alle disse faktorene kan trenes opp. Derfor er mental trening og utvikling av disse faktorene, forskjellen som GJØR forskjellen i din personlige utvikling. Mental trening er for alle mennesker som stadig ønsker å utvikle seg, og uansett hvor sterk man er kan alltid bra bli bedre.

Hvilke faktorer trenger du å styrke og utvikle for å føle deg og fungere bedre? Hvordan kan du prioritere annerledes for å få mer tid til å gjøre de tingene som vil hjelpe deg å gå videre? Hva er dine første beslutninger og tiltak som du velger å gjøre de neste 24 timene?

Alt du trenger for å føle deg og lykkes enda bedre har du allerede inne i deg! Ta grep om din egen lykke i dag!

Lykke til!
Øystein Kalseth